گفتن منو دوست ندارن ⁦•́ ‿ ,•̀⁩
@UbuntuIranParty

ایندفعه لایک نکنی نره اسکرین با چسب میچسبونش اونجا
@UbuntuIranParty

@UbuntuIranParty
به جادی بگین وایسه میزاریم مافیا گاد باشه.

@UbuntuIranParty
اگر انقد آسونه jadi os ایز کامینگ

فرانت نقاشیه وبه دیگ @UbuntuIranParty

C.IM

C.IM is a general, mainly English-speaking Mastodon instance.